WELCOME  

 

 

 

 

 

about us 

 บริษัท ลินส์ เทคโนโลยี จำกัด เกิดจาการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แอร์  การสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อประกอบธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นหลัก โดยให้บริการ จัดหา จัดทำ ดำเนินการสำรวจ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา งานตรวจสอบติดตั้ง งานวางระบบไฟฟ้า แอร์ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง บริหารงาน และการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกิจการก่อสร้าง และติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมทุกประเภท ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขออนุญาติ โดยบริษัทจะดำเนินการจัดหาโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่ การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าจนถึงการให้การบริหารหลังการขายและการบริการอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีคุณภาพ ซึ่งร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อร่วมเรียนรู้จุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดต่างๆ ในงานนั้นๆ ตลอดจนต้องการและวิธีการทำงานของลูกค้าเพื่อนำมาเป็นข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพ  ให้สมกับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ อันจะนำซึ่งความสำเร็จร่วมกันของตัวลูกค้าและบริษัท ในลักษณะของพันธมิตรทางธุรกิจ

  
Online:  2
Visits:  31,152
Today:  4
PageView/Month:  469